Chi tiết sản phẩm

Báo Gía Tên Miền - Domain

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Tư vấn 24/7: 0936.647.467 – 0962.004.400

Bảng Tên Miền Quốc tế

TÊN MIỀN

PHÍ KHỞI TẠO (VNĐ)

PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM(VNĐ)

PHÍ TRANFER (VNĐ)

.com

Miễn phí

280.000

280.000

.net

Miễn phí

280.000

280.000

.org

Miễn phí

320.000

320.000

.info

Miễn phí

320.000

320.000

.us

Miễn phí

339.000

339.000

.biz

Miễn phí

285.000

285.000

.cc

Miễn phí

760.000

76.000

.asia

Miễn phí

350.000

350.000

.eu

Miễn phí

270.000

270.000

.me

Miễn phí

700.000

700.000

.tel

Miễn phí

384.000

384.000

.ws

Miễn phí

700.000

700.000

.name

Miễn phí

339.000

339.000

.tv

Miễn phí

700.000

700.000

.mobi

Miễn phí

475.000

475.000

.bz

Miễn phí

700.000

700.000

.in

Miễn phí

565.000

565.000

.co.uk

Miễn phí

270.000

270.000

.co

Miễn phí

750.000

750.000

.pro

Miễn phí

384.000

384.000

Bảng Tên Miền Việt Nam

TÊN MIỀN

PHÍ KHỞI TẠO (VNĐ)

PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM(VNĐ)

PHÍ TRANFER (VNĐ)

.vn

345.000

480.000

Miễn phí

.com.vn

345.000

350.000

Miễn phí

.net.vn

345.000

350.000

Miễn phí

.org.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.info.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.gov.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.edu.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.biz.vn

345.000

350.000

Miễn phí

.name.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.pro.vn

200.000

200.000

Miễn phí

.health.vn

200.000

200.000

Miễn phí

Sản phẩm khác